Sponsorskolan Del 5: Tips och trender – hur ser framtidens sponsring ut?

Vi ska idag ge oss i kast med att trendspana och försöka förstå sponsringens framtid. Som vi kommer se påverkas idrotten enormt mycket av det som händer i samhällsutvecklingen och i näringslivet. Vi ska också diskutera hur dessa trender kommer kunna påverka dig och din förenings sponsorerbjudande och sponsorarbete.  

De senaste veckornas utveckling i världen med coronaviruset spridning och framfart är vardagen inte som den en gång var för någon av oss. Vi upplever nu en prövningens tid inom idrottsrörelsen och hela den ideella sektorn. Det vi tog för givet i livet för bara några veckor sedan ser helt annorlunda ut idag. Alla planerade matcher, tävlingar, cuper, läger, sammankomster och möten är tills vidare mer eller mindre satta på vänt. 

Om framtiden vet vi inte mycket sägs det. Det har väl aldrig varit så aktuellt som just idag. Men vi ska trots det försöka förstå framtiden utifrån bästa förmåga. Endast så kan vi göra oss förberedda inför det som komma skall. När vi nu trendspanar gör vi det utifrån scenariot att vi snart kommer tillbaka till något som kan liknas vid ett ”normalläge” av hur världen såg ut före coronapandemins utbrott.

Vår spaning tar sin utgångspunkt i fem olika trender som vi förutspår kommer bli värdefulla för dig och din förening att ha koll på. Dessa trender kommer också påverka sponsringens erbjudande och interna arbete. Häng med in i framtidskulan!

1. Hållbarhet och samhällsnytta stärks

I föregående Sponsorskola (nummer 4) tog vi bland annat upp att sponsring idag alltmer handlar om hållbarhet och samhällsengagemang. Vi är övertygade om att samhällsnyttans framfart och utbredning i sponsorlandskapet kommer fortsätta utvecklas även framöver. Alla indikationer såväl nationellt som globalt pekar i denna riktning. De sociala frågorna kommer även fortsatt vara viktiga, men vi ser att miljöfrågor kommer få större utrymme och betydelse hos sponsorer. 

Samhällsnyttiga insatser i föreningen blir också en alltmer central del av den ordinarie verksamheten och anses därmed inte längre vara någon isolerad aktivitet. Företeelser och koncept inom integration, mångfald och inkludering är exempel på sociala projekt och initiativ som är här för att stanna. Likaså kommer en väl fungerande barn- och ungdomsverksamhet prioriteras i än högre grad av sponsorer. Att ni som förening kan erbjuda en inkluderande verksamhet för fler att delta i blir alltmer central. Motivet att sponsra för att klubben har ett starkt elitlag kommer därmed inte bli lika avgörande framöver.

Hållbarhet och samhällsengagemang är det som kommer driva sponsringen framåt, då även sponsorer efterfrågar detta i allt högre grad. Se därför till att detta är något som ni också lägger än större vikt vid i er vardag och i ert erbjudande och paketering. Kom också ihåg att ni i era möten och presentationer med sponsorer berättar om all den samhällsnytta ni skapar genom er befintliga barn- och ungdomsverksamhet och genom alla era olika aktivitetstillfällen under året. 

2. Sponsring som förändringskraft 

Idag talar marknadsförare alltmer om syftesdriven kommunikation. Kortfattat innebär det att företag i sin kommunikation, exempelvis genom att sponsra, tydliggör ett budskap eller ta aktiv ställning i en specifik fråga. Ni som förening kan erbjuda en plattform för att kommunicera detta budskap. 

Sponsorer ser också sponsring som ett sätt att adressera en förändring som ligger i linje med en övertygelse eller en värdegrund företaget tror starkt på. Det kan handla om att lyfta fram normer, värderingar eller attityder i sin kommunikation. Genom att samarbeta med en förening som själv driver dessa frågor blir det mer naturligt att berätta om denna övertygelse. Tillsammans blir ni genom ert sponsorskap ett språkrör för en fråga.  

Ett exempel på en fråga som på kort tid blivit tydligt prioriterad och synliggjord inom sponsring är jämställdhet. Länsförsäkringar är en sponsor som varit tydliga med att de vill sponsra jämställt. Länsförsäkringar Uppsala har regionalt tagit ett principbeslut om att de i sin sponsring förbinder sig att sponsra jämställt. Detta är en tydlig och medveten strategi från sponsorns sida. De gör ett medvetet val som har ett tydligt budskap om en riktningsförändring. Och fler sponsorer följer nu efter i rask takt.

Det föranleder många föreningar att se över sin verksamhetsinriktning. Stora fotbollsklubbar som Malmö FF, Helsingborgs IF, IF Elfsborg och IFK Göteborg har nyligen tagit beslut om att starta damlag eller verksamhet för tjejer. Här har sponsorerna påverkat klubbarna i sina beslut. Sponsring bidrar på detta sätt till att skapa förändringar i samhället som är på riktigt. Det skapar också en form av föreningsutveckling. 

För dig gäller det att förstå er omvärld och vara nyfiken kring vad som händer i samhället och vilka frågor som diskuteras där. Fundera kring hur dessa frågor får konsekvenser för din förening. Och hur dessa frågor också kan bidra till att stärka er möjlighet att påskynda denna process tillsammans med sponsorn. Tillsammans med sponsorer kan ni medverka till en positiv och sund förändringskraft. 

3. Digitalt innehåll ökar

I pandemins framfart ser vi nu hur hela vårt samhälle ställer om alltmer från fysiska till virtuella möten. Behovet av att kunna kommunicera digitalt har aldrig varit viktigare. Denna trend har vi sett länge. Men i stunder av stora globala kriser påskyndas verkligheten och utvecklingen går snabbare än någon kunnat förutspå. 

Vi ser också hur konsumtionsmönster runt om i världen förändras. Att handla över nätet är idag en utbredd företeelse i många branscher. I flera fall har e-handeln tagit över och ersatt den tidigare fysiska handeln. Konsumtionstrenden att handla över nätet påverkar även sponsringens olika aktörer. Nya e-handelsföretag kliver in som sponsorer på nya lokala marknader. Företag börjar byta ut den fysiska skylten till förmån för en klickbar banneryta eller en kampanjkod. På detta sätt kommer de närmre affären.

I detta landskap kommer även föreningslivet bli alltmer digitalt. Vi håller just i detta nu på att ställa om. Inom sponsringens värld ser vi ett behov av att skapa fler digitala sätt att exponera sponsorers budskap på. Då gäller det att vi har digitala plattformar som är kompatibla med era sponsorers önskemål. De tekniska lösningarna finns idag men inte alltid kompetensen eller viljan att använda dem. 

Ett konkret exempel på detta kommer att bli att förstå kraften av era egna digitala kanaler som ni förfogar över. Att kunna erbjuda fler och smartare exponeringsytor med budskap via hemsidor, appar, e-postmarknadsföring som nyhetsbrev och inlägg i sociala medier kommer vara viktigare. Det gör er också mindre beroende av fysiska möten och aktiviteter. 

Ni som redan idag har många medlemmar eller utövare har en spännande målgrupp att kunna koppla ihop era sponsorer med. De kommer vilja kommunicera med er målgrupp på ett mer modernt sätt än vad de gjort tidigare. Ni blir möjliggörarna för era sponsorer.  

4. Vässa styrelsearbetet

En hållbar verksamhet byggs med hjälp av duktiga ledare. Vår erfarenhet är att vi inom idrotten är duktiga på att utbilda och vidareutbilda ungdomsledare och att stort fokus läggs på just dem. Det är förstås viktigt, men glöm inte bort styrelsen. En duktig styrelse ger stabila förutsättningar ”nedåt” i organisationen, vilket är särskilt viktigt i stökiga tider som dessa.

Vi vet att det är svårt att rekrytera personer till ideellt styrelsearbete, men lyckas vi inte bli bättre på det inom idrotten är vi rädda att vi inte har så många hållbara föreningar kvar. Riksidrottsförbundet och specialidrottsförbunden har förstås huvudansvaret här, men varje förening måste också fundera på hur styrelsearbetet och samarbetet mellan styrelse och kansli kan bli bättre, precis som man bevakar och utvecklar samarbetet mellan ungdomstränare och utövare löpande.

Vårt råd blir därför att skicka styrelsen på utbildning, eller sätta dem en helg på en kursgård om de behöver lugn och ro, för att fatta fler långsiktigt bra beslut. Självklart behöver man vara flexibel här för att ställa ”lagom” krav på ideellt engagerade, men just styrelsearbete är något som lätt blir outvecklat och bara löper på som det alltid har gjort.

5. Förbered för ökat fokus på hälsa

I spåren efter coronapandemin kommer samhället sannolikt få ännu mer fokus på den allmänna hälsan. Det kan handla om allt från vardagsmotion till minskat stillasittande, men även att sluta röka eller att förändra sina kostvanor. Även mental hälsa och välmående lär vara ett tema som alltid kommer vara aktuellt.

Här tror vi att man som förening ska sätta sig ner redan nu och fundera på vad man kan erbjuda företag. Man behöver inte kalla det för ”sponsring”, utan det kan lika gärna vara ”företagserbjudande”, ”personalträning” eller ”friskvård genom idrottsrörelsen”.

Många företag betalar idag sina friskvårdspengar till gym och kommersiella träningsföretag. Varför inte som förening slå sig in på den marknaden? Tränare och ledare i föreningen har stor kunskap om både fysisk och mental träning, och kanske har ni även en kostrådgivare i anslutning till er?

Se om ni kan anordna träffar, ledarledda träningar och andra aktiviteter eller tjänster som företagen ”köper in” från er. Det kan handla om enskilda tillfällen, eller som en del i era sponsorpaket. Hälsa är en trend som inte kommer minska, tvärtom!