Meetup Talk: Emme Adébo

Meetup Talk: Emme Adébo

Hör Emmé Adebo, utvecklingschef Skånes Handbollsförbund, prata om hur man skapar en sund barn- och ungdomsidrott på SportAdmin Meetup #1.