Om LOK-stödet

LOK-stöd står för lokalt aktivitetsstöd och har som syfte att stödja den svenska idrottsliga föreningsverksamheten för barn och ungdomar (7 – 25 år). På uppdrag av Regeringen (1999: 1177) har Riksidrottsförbundet ansvaret för fördelningen av bidragen.

Varje år får över 10 000 föreningar ta del av LOK-stödet för att fortsätta utveckla föreningarnas verksamheter.

Förutom LOK-stödet erhåller många föreningar också Kommunala bidrag.

Bidragsbelopp

Deltagarstöd – 7kr/deltagare

Deltagarstöd utgår till föreningen med 7 kr per närvaroregistrerad deltagare som är mellan 7 och 25 år.

Ledarstöd – 21 kr/aktivitet

Om en aktivitet leds av en ledare – som är medlem i någon RF-förening och minst 13 år gammal – får föreningen ledarstödet på 7 kronor.

Extra Ledarstöd – 5kr/aktivitet

Om aktiviteten leds av två eller fler ledare och närvarorapporteringen sker i IdrottOnline eller i ett Föreningssystem som har en integration IdrottOnline är föreningen berättigad till det Extra Ledarstödet på 5 kr.

Närvarorapportering

Tidigare skedde närvarorapporteringen oftast via närvarokort. Idag sker närvarorapporteringen mestadels digitalt och oftast direkt i mobilen – antingen via IdrottOnline eller något av de andra föreningssystemen.

Genom att närvarorapportera digitalt spara både ledaren och föreningen mycket tid. Ledaren kommer igång snabbare med det som verkligen räknas: träningen/matchen/tävlingen medan föreningens LOK-stödsansvarige inte manuellt behöver sammanställa närvarokorten.

Vanliga frågor

Vad händer om jag skickar in ansökan för sent?

En för sent inskickad ansökan kan leda till reducerat eller uteblivet stöd.

 • 26 augusti – 1 september / 26 feb – 1 mars
  25% reduktion
 • 2 september – 15 september / 2 mars – 15 mars
  50% reduktion
 • 16 september – 30 september / 16 mars – 31 mars
  75% reduktion
 • 1 oktober – 15 december / 1 april – 15 juni
  Avslag

Källa: LOK-stödsföreskrifterna 8 § För sent gjord ansökan 

Vad är en krock?

En krock uppstår när en specifik person är närvarorapporterad i två olika grupper under samma dag vid samma eller överlappande tid.

För att korrigera en krock gör du såhär:

 1. Klicka på gruppens namn för att komma till närvarokortet
 2. Avbekräfta aktiviteten
 3. Ändra
 4. Bekräfta aktiviteten igen

Vad är en kontroll?

En kontroll innebär att RF begär att föreningen ska skicka in vissa handlingar för att styrka sin ansökan.

Här kan du läsa mer om vad en kontroll innebär och vilka handlingar som behöver skickas in.

Leave a Reply